• HR en MVO

 • Mensen die binnen de HR discipline werkzaam zijn hebben affiniteit met en verstand van menselijke processen. De transitie van een ‘gewone’ bedrijfsvoering naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering is vaak een langdurig en fundamenteel menselijk proces. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de ingezette energietransitie maken een einde aan de vrijblijvendheid en vergen een enorme inspanning.

  Met name omdat de oude ingesleten patronen van werken en besluiten nemen niet meer toereikend zullen zijn. Dit vraagt veel mensenkennis en inzicht in persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Tevens is het van belang om de juiste MVO competenties per functiegroep te bepalen en zo nodig te ontwikkelen.

  Belangrijkste competenties voor MVO

  Het volgende overzicht van belangrijke competenties voor duurzame ontwikkeling moet vertaald worden naar prioriteiten per type functie. Cursief = prioriteit

  Bewustzijn Vaardigheden Attitude Karakteristieken
  • Eenheid
  • Open- mindedness
  • Mindfulness
  • Persoonlijk Meesterschap
  • Liefde vs angst
  • Systeem denken
  • Dialoog/winwin communicatie
  • Verbinden van tegengestelde belangen
  • Volledig aanwezig zijn
  • De juiste dingen goed doen
  • De juiste vragen blijven stellen
  • Holistische visie
  • Diepe wil om te leren
  • Zorg
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Verbinding zoeken
  • Lef
  • Loslaten van eigen denkbeelden / mentale modellen
  • Doorzettingsvermogen
  • Integriteit
  • Diversiteit
  • Betrouwbaarheid
  • Realiteit
  • Transparantie
  • Algemeen belang boven eigen belang
  • Bescheiden
  • Masculien én feminien
  • Balans
  • Genoeg is genoeg

  Daarnaast is het van het grootste belang om een werkklimaat te ontwikkelen dat ruimte biedt om te experimenteren met de nieuw verworven of verder ontwikkelde competenties zodat het hele team continu kan leren in de praktijk.