• Uw werkklimaat en integriteit

 • In welke mate stimuleert uw werkklimaat integriteit? Het 'leven' van integriteit is een van de belangrijkste factoren die de reputatie van een bedrijf of organisatie beïnvloeden. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard wordt vaak gezegd.

  Stimuleren van integer handelen

  Dus in welke mate stimuleert uw werkomgeving integer handelen? Hoe zit het met het voorbeeldgedrag? En als dat eventueel nodig is, voelen medewerkers zichzelf dan sterk genoeg om voor hun eigen principes te (blijven) staan en zich daarover uit te spreken? Of vrezen ze de consequenties? En hoe worden ze ondersteund in het omgaan met eventuele verleidingen?

  Bepalende factoren onderzoeken

  Integer handelen in de praktijk wordt bepaald door de wisselwerking tussen de persoon en de werkomgeving. Daarom is het van belang om zowel zelf in de spiegel te kijken alsook de organisatie een spiegel voor te houden. Bijvoorbeeld door de werkomstandigheden te onderzoeken en met elkaar te beoordelen welke factoren ondersteunend werken en welke factoren een risico vormen voor integriteit. Grofweg zijn deze factoren in te delen in vier dimensies: persoonlijk, het team, het faciliteren (zacht) en het organiseren (hard) van integer handelen.

  Een voorbeeld

  Het gedrag van mensen wordt in grote mate bepaald door de context. Zo gedraagt iemand zich thuis vaak anders dan op zijn werk, met vrienden of bij de sportclub. Het waardepatroon of cultuur van die omgeving, de vaak ongeschreven regels hoe we met elkaar omgaan, is van invloed op welk gedrag we ons aanmeten. We willen ons immers niet buiten de groep plaatsen, toch?

  Verkopen of dienstbaar zijn

  Ik hoor u denken, wat heeft dat met integriteit te maken? Dat zal ik u vertellen. Als de groepsnorm is dat het nastreven van succes ten koste van wat of wie dan ook 'cool' is, dan is de kans groter dat u zich dit gedrag aanmeet en anderen schaadt dan dat u dit doet in een groep waarin juist het nastreven van dienstbaarheid op applaus kan rekenen.

  Integriteit

  Als het nastreven van omzet door harde verkoop die klanten in potentie dupeert beloond wordt met een bonus. Of dat de langetermijnrelatie met de klant voorop staat en dienstbaarheid in het realiseren van de klantbehoefte in praktijk wordt gebracht. Dat maakt nogal een verschil. In het ene geval wordt schade veroorzaken acceptabel gevonden, zelfs onderdeel van het verdienmodel. In het andere geval is het belang van de klant leidend en zal niet snel iets verkocht worden dat het belang van de klant gaat schaden. Integriteit betekent letterlijk heel. Dus heel houden of heel maken van elkaars belangen. Ook dat van uw organisatie, uw personeel, uw klanten en andere stakeholders. Hoe zit dat bij u? Stimuleert uw werkklimaat integriteit?