• Treasures geen resources!

  • Een algemeen geaccepteerde definitie van Human Resource Management is: HRM is het deel van de organisatie dat zich richt op effectief management en uitnutting van mensen.

    Deze definitie refereert naar het uitnutten van mensen, het beschouwen van mensen als hulpbron, als een middel om een doel te bereiken.

    In het laatste decennium is duidelijk geworden dat deze benadering niet voldoende is in het kennis paradigma, waar mensen en hun capaciteiten om collectief te leren, kennis te delen en kennis te creëren hét verschil maakt in de concurrentie strijd. Om dit duidelijk te maken werd het woord ‘resources’ soms vervangen door ‘talent’ of ‘capital’. Maar wij vinden deze woorden de werkelijke waarde onvoldoende tot uitdrukking brengen. Daarom gebruiken we het woord Treasures.

    Het faciliteren van een ont-wikkel proces met als beloning het uiteindelijk ontdekken van de schat – in jezelf als mens – én de mens als schat in de organisatie. Die mensen ga je koesteren in plaats van uitnutten. Als u mag kiezen, wilt u dan uitgenut worden of gekoesterd worden? Juist daarom verwachten wij een evolutie van ‘Human Resource Management, Human Talent Management en Human Capital Management naar ‘Human Treasures Leadership and Management’. Wij beschouwen het als onze missie om een bijdrage te leveren aan deze transitie  waar niet alleen uw mensen blij van worden maar uiteindelijk al uw stakeholders de vruchten van zullen plukken.