• Conflicthantering en -bemiddeling

 • Een conflict is een kans voor verdieping, een kans om elkaar beter te leren kennen en de relatie te versterken. Of dat lukt, hangt af van de manier waarop met het conflict wordt omgegaan. Op zijn beloop laten verpest het werkklimaat.

  Soms is de situatie zodanig geëscaleerd of verhard dat er geen vertrouwen meer is en een onpartijdig en onbevooroordeeld persoon ingeschakeld moet worden. Wij gebruiken in deze situaties de 'Essential Peacemaking' conflicthanteringsmethode. Vaak is 1 gesprek van maximaal 3 uur toereikend voor een doorbraak.  

  Neem contact op.

 • Een conflict is een schreeuw om verbinding

  En conflict is een schreeuw om intimiteit

  Het probleem is vaak dat mensen zich ongemakkelijk voelen om werkelijk te zeggen wat ze vinden. Of niet bereid zijn om te luisteren naar de mening van een ander. Bijvoorbeeld als het gaat om verschil in waarden, normen en omgangsvormen. Of als persoonlijke grenzen en mogelijkheden niet worden gerespecteerd.

  De Essential Peacemaking methode is ontwikkeld door Danaan Parry en Jerrilyn Brusseau. Het is een manier om weer met elkaar in verbinding te komen en elkaar te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je het met elkaar eens hoeft te zijn. Vaak kan zo een conflict transformeren in inspiratie en een win-win situatie opleveren. Dat is de basis van een gezond werkklimaat en een lerend team. In onze communicatietrainingen leren deelnemers deze methode zelf te hanteren zodat externen niet nodig zijn.